Contact

Seniorenvereniging Texel, secretaris
Vloedlijn 10
1791 HH Den Burg
Telefoon: 0222-312320
IBAN: NL81 RABO 0307 8937 66
KvK 64713210 
 

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met:
vacature 
voorzitter
Tom Steenvoorden 
vicevoorzitter
advertentiecolportage Leef-Tijd, wonen en woonomgeving, informatie en communicatie 
  0222-316656, tomanstexel@gmail.com
Bea Aalders 
penningmeester
  06-46633966, aalders.bea@gmail.com
Wil Betsema  vicepenningmeester
  06-53715956, w.betsema@texel.com
vacature secretaris
André van Gent vicesecretaris
  0222-312320, vondree@xs4all.nl 
Marijke Otten 
algemeen bestuurslid
WMO, Zorg en Welzijn, belasting, koopkracht en bijzondere bijstand
  0222-327010, marijkeotten@planet.nl
Guusje Witte
algemeen bestuurslid
reizen,  verkeer en vervoer, voorzitter reiscommissie
  0222-314171, fransenguus@kpnmail.nl
Marian Zegers
algemeen bestuurslid
lief en leed
  0222-313561, aadz@hetnet.nl

 
José Huisman voorzitter commissie consumptieve zaken
  0222-314236, jose.texel@planet.nl
   
Jan Meijer ledenadministratie, webmaster
  06-46025143,  jan.meijer.jan@gmail.com
 
 
Kopij voor het blad Leef-Tijd kunt u sturen naar leeftijd.texelswelzijn@seniorenverenigingtexel.nl.
 
 
Aan de leden wordt één keer in de maand de gelegenheid gegeven om met het gehele bestuur te spreken over een bepaald onderwerp: iedere eerste woensdag van de maand (behalve juli en augustus) van 10.00 tot 10.30 in de Buureton in Den Burg (wel graag van te voren even melden bij de secretaris).