Persoonlijk advies
 
De huidige samenleving is door de steeds uitbreidende wet- en regelgeving steeds ingewikkelder aan het worden en voor velen van ons is het moeilijk om hierin een weg te vinden. Om hier wat aan te doen zijn adviseurs opgeleid, die de leden kunnen bijstaan in het behartigen van hun belangen.
 
De adviseurs kunnen o.a. adviseren over de Wmo, AWBZ, zorgverzekeringswet, huisvesting, vervoer, langer zelfstandig wonen en belastingen. Zij doen dit onder volledige betrouwbaarheid en geheimhouding.
 
Om u uitgebreid op de hoogte te stellen kunt u eerst een afspraak maken voor een informatief gesprek met één van hen. Hun naam en telefoonnummer staan hier onder. Het staat u vrij om iemand van dichtbij of juist uit een ander dorp te benaderen. En als u dit gesprek samen met een familielid of iemand wilt doen is daar niets op tegen.
 
Advies zal alleen worden geboden als u er om vraagt.
 
Marijke Otten 0222-327010
Gonda Dijksma 0222-318685
Hans de Ruiter 0222-316359
Tom Steenvoorden 0222-316656
Ans Steenvoorden 0222-316656