Seniorenvereniging stelde ‘Lustrumpakketten’ samen

Op 8 december 2020 bestond Seniorenvereniging Texel 5 jaar. Door de coronacrises konden afgelopen jaar slechts enkele activiteiten worden georganiseerd, namelijk de fietstochten t/m maart, de ledenmiddag in de Toegift op 13 februari, de algemene ledenvergadering op 27 februari in de Buureton, het Stamppotbuffet op 12 maart in het Eierlandsche Huis en de presentatie over Toon Hermans in de Wielewaal op 13 oktober 2020. 

In de loop van het jaar had het bestuur het plan opgevat om in het Eierlandsche Huis rond 8 december een gratis Lustrumdiner voor de leden te verzorgen. In verband met de toen geldende coronamaatregelen, waren daarvoor in het Eierlandsche Huis meerdere avonden rond de lustrum-datum gereserveerd. Het bestuur van de vereniging had haar hoop gevestigd op het stabiel en hopelijk soepeler worden van de coronamaatregelen. Toen het er daar niet naar uitzag,  werkte men een in het begin van de coronacrises door de Ideeëncommissie van de vereniging ingediend idee verder uit in de vorm van het samenstellen van Lustrumpakketten. De inhoud van de pakketten werd verzorgd door zes adverteerders van het magazine Leef-Tijd. Vanaf negen uur ’s ochtends werden de Lustrumpakketten door vrijwilligers van de vereniging samengesteld en op dinsdag 8 december meteen aan huis bezorgd. Uit reacties via de mail, facebook en dergelijke gaven leden richting het bestuur aan, dat deze actie bijzonder in de smaak viel.

Het Lustrumpakket werd voor zien van een kaart, waarop het bestuur van de vereniging vermeldde:
‘Corona legde onze samenleving plat en onze vereniging. Verslagen voelen wij ons echter niet. Met een actie, in samenwerking met de adverteerders in Leef-Tijd en onze vrijwilligers, laten wij u blijken dat onze inzet niet heeft ingeboet. Met rechte rug en opgeheven hoofd bieden wij u, ter afsluiting van ons eerste lustrumjaar 2020, een daarbij passend geschenk aan’.

Het bestuur besloot de tekst van de kaart met een eindejaarsgroet en een dikke knipoog naar 2021.


Deze actie werd mede mogelijk gemaakt door:
• De Texelse Chocolaterie
• Kaasboerderij Weezenspyk
• De Vakslager Peter Haker 
• De Reuze aardbei
• Smakelijk en Meer 
• C.H. Keyser, Molenbuurt