Gezond natuur wandelen Texel
 
Gezond Natuur Wandelen organiseert sinds 2014 elke week aantrekkelijke, laagdrempelige, door vrijwilligers begeleide wandelingen in de natuur. De wandelingen starten op een vaste dag en duren ongeveer 1 uur. De toegang is gratis en je hoeft je niet van te voren op te geven. Na afloop is er de mogelijkheid om een kopje koffie of thee te drinken.
 
In de eerste plaats zijn deze wandelingen bedoeld voor mensen die om wat voor reden dan ook, minder bewegen. Dat heeft vaak negatieve gevolgen voor de gezondheid. De bedoeling is dat door regelmatig te wandelen in een natuurlijke omgeving de gezondheid van deze mensen sterk verbetert. Het gaat dus om bewegen en actief bezig zijn. De omgeving waarin wordt gewandeld zorgt ervoor dat mensen kunnen genieten van de buitenlucht en zich ook bewust worden van de mooie natuur om hen heen.
 
Startplaatsen:
zaterdag 10.00 uur: Den Burg, Stayokay, Haffelderweg 29
donderdag 10.00 uur: Den Burg, de Gollards, de Zes 12, rollatorwandeling
donderdag 10.00 uur: De Koog, het Maartenhuis, Ruyslaan 81
woensdag 10.00 uur: Oosterend, het Cafeetje, Kerkstraat 7
vrijdag 10.00 uur: Den Hoorn, inn de Knip, de Naal 2
 
Gezond Natuur Wandelen Texel organiseert de wandelingen in samenwerking met Texels Welzijn, Sportservice Texel, Staatsbosbeheer en IVN afdeling Texel, wandelsportvereniging Het Gouden Boltje en Natuurmonumenten.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Connie Joling Sportservice (tel: 322815, email: sportservicetexel@texel.com) of
Betsie Verhoeven via Texels Welzijn (tel: 06-20137627, email: b.verhoeven@texelswelzijn.nl) of
kijken bij de algemene website van Gezond Natuur Wandelen: www.gezondnatuurwandelen.nl