Ideeëncommissie
 
De Ideeëncommissie bestaat uit:
 
vacature (voorzitter en vertegenwoordiger vanuit het bestuur)

Piet Arensman 

Tilly Dekker
 
Annie Dogger

Els Dreesens
 
Simon Dros
 
Dirk Haker
 
Els Huisman
 
Hennie Huisman
 
Joop Jonk
 
Gusta de Vries 
Voor de commissie is een reglement gemaakt.