Intelligente  Lockdown maakt kerstdiner Seniorenvereniging Texel onmogelijk

Weer werd het ons dit jaar niet gegund om als Seniorenvereniging Texel samen met onze leden het kerstfeest te vieren. Alle bestuursleden stonden in de startblokken en hadden een prachtig parcours uitgezet in samenwerking met de Krim. Net voor het startschot zou vallen, werden de spelregels aangescherpt, gevolgd door de lockdown. Teleurstelling alom.
Cruijff sprak ooit de legendarische woorden "ieder nadeel hep ze voordeel”  en zo is het ook vaak.
In ons geval hadden we in oktober een aanvraag ingediend bij de Stichting Samen Eén Texel om ons kerstfeest extra luister bij te kunnen zetten. Niet alleen voor de 120 leden die konden aanzitten bij het kerstdiner, maar voor alle leden.
We werden verrast met een toezegging van 5000 euro. Hiermee kwam een heel andere mogelijkheid in beeld.
Een aantal adverteerders in ons blad Leef-Tijd werd benaderd met de vraag wat zij zouden kunnen leveren aan producten waarmee wij een verrassingspakket zouden kunnen samenstellen .
Dit alles voor een scherp prijsje, waardoor het pakket, of beter gezegd de tas, een beetje volume zou krijgen.
Het plan moest op korte termijn uitgevoerd kunnen worden en "alle hens aan dek” was geboden.
Zeshonderdvijfenzeventig artikelen van verschillende leveranciers werden in het Eierlandsche huis afgeleverd op 20 en 21 december en op deze zonnewende dag, met zonnige gezichten achter een gezichtsmaskertje, met veel plezier en enthousiasme door een clubje vrijwilligers in tasjes klaargezet.
Dat het Eierlandsche huis ons de mogelijkheid kon bieden om ons plan uit te voeren, had niet alleen te maken met hun buurthuis status, maar ook met de goodwill van de beheerders. Hiervoor meer dan onze hartelijke dank.
Twaalf auto’s met chauffeur en corona verantwoorde bijrijders zorgden diezelfde dag nog voor de bezorging.
Met dank aan alle leden die zich hiervoor ingezet hebben, kunnen we toch weer spreken van een succesvolle kerstactie.
Niet alleen ik, maar actiegenoten die ik nadien sprak, hadden uitsluitend blije gezichten gezien en leuke reacties gehoord van de mensen die de tas in ontvangst namen.
Al met al toch nog een geslaagd kerstfeestje.

André van Gent