Contact

Seniorenvereniging Texel, secretaris
Vloedlijn 10
1791 HH Den Burg
Telefoon: 0222-312320
IBAN: NL81 RABO 0307 8937 66
KvK 64713210 
 

Bestuur:
Lydia Blok
voorzitter

06-18347334, lydiapc@live.nl
Gerard van Uunen vicevoorzitter

wonen en woonomgeving, PR 
  06-10679174, gerardvanuunen39@gmail.com 
Carla Bakker  penningmeester
  0222-314900, cebakkertexel@gmail.com
Bea Aalders  vicepenningmeester
  06-46633966, aalders.bea@gmail.com
André van Gent secretaris

0222-312320, vondree@xs4all.nl  
Ank van Putten vicesecretaris

0222-313990, vanputten26@texel.com
Marijke Otten 
algemeen bestuurslid
  WMO, Zorg en Welzijn, belasting, koopkracht en bijzondere bijstand
  0222-327010, marijkeotten@planet.nl
Guusje Witte
algemeen bestuurslid
  reizen,  verkeer en vervoer
  06-44818097, fransenguus@kpnmail.nl
Marian Zegers
algemeen bestuurslid
  lief en leed
  0222-313561, aadz@hetnet.nl
   
Advertenties Leef-Tijd   
Tom Steenvoorden 06-13883065, tomanstexel@gmail.com


Reiscommissie  
Guusje Witte voorzitter
  06-44818097, fransenguus@kpnmail.nl
   
Fietstochten  
Els Huisman 0222-317860 / 06-13617920, elsvanheerwaarden@hotmail.com
   
Ledenadministratie  
Jan Meijer 06-46025143,  jan.meijer.jan@gmail.com
   
Webmaster
Jan Meijer 06-46025143,  jan.meijer.jan@gmail.com
 
 
 
Kopij voor het blad Leef-Tijd kunt u sturen naar leeftijd.texelswelzijn@seniorenverenigingtexel.nl.
 
 
Aan de leden wordt één keer in de maand de gelegenheid gegeven om met het gehele bestuur te spreken over een bepaald onderwerp: iedere eerste woensdag van de maand (behalve juli en augustus) van 10.00 tot 10.30 in de Buureton in Den Burg (wel graag van te voren even melden bij de vicesecretaris).