Afbeelding invoegen
 
 Contact

Seniorenvereniging Texel, secretaris
Vloedlijn 10
1791 HH Den Burg
Telefoon: 0222-312320
IBAN: NL81 RABO 0307 8937 66
KvK 64713210 
  Afbeelding invoegen

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met:
Willem Vlas 
voorzitter
eindredacteur Leef-Tijd, webredacteur, voorzitter ideeëncommissie
  0223-758137, 06-14884289, voorzitter@seniorenverenigingtexel.nl
Tom Steenvoorden 
vicevoorzitter
advertentiecolportage Leef-Tijd, wonen en woonomgeving, informatie en communicatie 
  0222-316656, bernest@xs4all.nl
Bea Aalders 
penningmeester
  06-46633966, email: penningmeester@seniorenverenigingtexel.nl
Wil Betsema  vicepenningmeester
  06-53715956, email: w.betsema@texel.com
André van Gent vicesecretaris
  0222-312320, email: info@seniorenverenigingtexel.nl
Marijke Otten 
algemeen bestuurslid
WMO, Zorg en Welzijn, belasting, koopkracht en bijzondere bijstand
  0222-327010, marijkeotten@planet.nl
Guusje Witte
algemeen bestuurslid
reizen,  verkeer en vervoer, voorzitter reiscommissie
  0222-314171, fransenguus@kpnmail.nl
Marian Zegers
algemeen bestuurslid
lief en leed
  0222-313561, aadz@hetnet.nl

 
José Huisman voorzitter commissie consumptieve zaken
  0222-314236, jose.texel@planet.nl
   
Jan Meijer ledenadministratie, webmaster
  06-46025143,  jan.meijer.jan@gmail.com
 

 
 
Aan de leden wordt één keer in de maand de gelegenheid gegeven om met het gehele bestuur te spreken over een bepaald onderwerp: iedere eerste woensdag van de maand (behalve juli en augustus) van 09.00 tot 09.30 in de Buureton in Den Burg.  Wel graag van te voren even melden bij de secretaris.

 
Voor het stellen van schriftelijke vragen kunt u onderstaand formulier gebruiken (ook voor opmerkingen/wensen/verbeteringen over de website):