Afbeelding invoegen
 
 Contact

Seniorenvereniging Texel, secretaris
Cor Bremerstraat 16
1794 AX Oosterend
Telefoon: 06-57095903
IBAN: NL81 RABO 0307 8937 66
KvK 64713210 
  Afbeelding invoegen

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met:
Willem Vlas 
voorzitter
eindredacteur Leef-Tijd, webredacteur, 
  0223-758137, 06-14884289, wvlas32@gmail.com
Tom Steenvoorden 
vicevoorzitter
advertentiecolportage Leef-Tijd, wonen en woonomgeving, informatie en communicatie 
  0222-316656, bernest@xs4all.nl
Bea Aalders 
penningmeester
  06-46633966, aalders.bea@gmail.com
Wil Betsema  vicepenningmeester
  06-53715956, w.betsema@texel.com
Gerard van Uunen secretaris, voorzitter ideeëncommissie
  06-57095903,  info@seniorenverenigingtexel.nl
André van Gent vicesecretaris
  0222-312320, vondree@xs4all.nl 
Marijke Otten 
algemeen bestuurslid
WMO, Zorg en Welzijn, belasting, koopkracht en bijzondere bijstand
  0222-327010, marijkeotten@planet.nl
Guusje Witte
algemeen bestuurslid
reizen,  verkeer en vervoer, voorzitter reiscommissie
  0222-314171, fransenguus@kpnmail.nl
Marian Zegers
algemeen bestuurslid
lief en leed
  0222-313561, aadz@hetnet.nl

 
José Huisman voorzitter commissie consumptieve zaken
  0222-314236, jose.texel@planet.nl
   
Jan Meijer ledenadministratie, webmaster
  06-46025143,  jan.meijer.jan@gmail.com
 
 
Kopij voor het blad Leef-Tijd kunt u sturen naar kopij-leef-tijd@seniorenverenigingtexel.nl.
 
 
Aan de leden werd voorheen één keer in de maand de gelegenheid gegeven om met het gehele bestuur te spreken over een bepaald onderwerp: iedere eerste woensdag van de maand (behalve juli en augustus) van 10.00 tot 10.30 in de Buureton in Den Burg (wel graag van te voren even melden bij de secretaris).
Dit kan de komende tijd niet meer, omdat het bestuur per e-mail vergadert.