Informatie
 
Op deze pagina vindt u algemene informatie (veelal links) die van belang kunnen zijn voor senioren op Texel (klikken op de rode tekst).
 
Brandveiligheid en de invloed van vergrijzing hierop
Verslag van een presentatie van Dick Jongeneel, expert brandveilig leven van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, tijdens de alv van 17 feb 2017. Lees meer

Eerst shoppen, dan hoppen
Een interessant artikel over collectieve kortingen op zorgverzekeringen en energiecontracten. Lees meer

Gezond Natuur Wandelen Texel
De wandelingen starten op een vaste dag en duren ongeveer 1 uur. De toegang is gratis en je hoeft je niet van te voren op te geven. Na afloop is er de mogelijkheid om een kopje koffie of thee te drinken.
Startplaatsen:
zaterdag 10.00 uur: Den Burg, StayOkay
donderdag 10.00 uur: Den Burg, de Gollards, rollatorwandeling
donderdag 10.00 uur: De Koog, het Maartenhuis
woensdag 10.00 uur: Oosterend, het Cafeetje, Kerkstraat 7
vrijdag 10.00 uur: Den Hoorn, inn de Knip
 
Hospice Texel
 
Keukentafelgesprek 
In een keukentafelgesprek wordt de zorgbehoefte van iemand bepaald. Particuliere thuiszorg Zuster Jansen heeft hierover een informatief artikel geschreven, bedoeld om senioren met een zorgbehoefte goed voorbereid en met zelfvertrouwen het gesprek in te laten gaan. Naar het artikel.

Langer zelfstandig wonen op Texel
Verslag van een gesprek op 14 juni 2016 tussen bestuursleden en een beleidsmedewerker van de gemeente over langer zelfstandig wonen op Texel. Lees verslag.
 
Levenseinde en euthanasie 
Over dit onderwerp geeft de rijksoverheid informatie, te vinden in
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/levenseinde-en-euthanasie.
Zie ook NIET-behandelverklaring.

Nabestaandendossier
In mei 2018 heeft de vereniging een nabestaandendossier samengesteld. Hierin worden praktisch alle belangrijke zaken genoemd die van belang zijn bij overlijden. Het boekje is inmiddels aan alle leden verstrekt en kan door niet-leden tegen betaling worden aangevraagd. Lees meer.
 
NIET-behandelverklaring
Naar aanleiding van het NPO2-programma "Ouderenzorg: de taboes op tafel” (21 jan. 2019)  kreeg het bestuur van een lid een voorbeeld van een niet-behandel-verklaring. Deze kan worden gezien als een aanvulling op het Nabestaandendossier dat ieder lid van de vereniging in mei 2018 heeft ontvangen en ook wordt gestuurd naar ieder nieuw lid van de vereniging. De wilsbeschikking is te hier te downloaden als word-document of als pdf. Beschikt u niet over een internetverbinding, dan kunt u zich in verbinding stellen met de penningmeester van de vereniging: Bea Aalders, Noordwester 37, 1791 HE Den Burg, telefoon 06-46633966. Zij zal er dan zorg voor dragen, dat u een exemplaar ter hand wordt gesteld.

Phishing
Lees meer over hoe u phishing kan herkennen en fraudevoorkomen. Een artikel van SeniorWeb.
 
Prik tegen pneumokokken
Lees meer over deze vaccinatie. Een bericht van huisarts Josine Blanksma.
 
Rijbewijs verlengen 
Bij het verlengen van een rijbewijs bij een leeftijd van 75 jaar en ouder dient een gezondheidsverklaring te worden ingevuld. Dit kan het beste online. Eventueel kan de vereniging u helpen bij het invullen. Ga naar cbr.nl en lees vooral berichten van keuringsarts Van den Bent (De Cocksdorp). 
Het bestuur heeft besloten om aan leden bij verlenging van een rijbewijs bij een leeftijd van 75 jaar of ouder een tegemoetkoming te geven van € 25,-- . Lees meer voor de criteria.
 
Texels Welzijn
www.texelswelzijn.nl
 
Texel Samen Beter
De Zorgcoöperatie Texel Samen Beter is de belangenbehartiger voor alle huidige en toekomstige gebruikers van zorg & welzijn op Texel. Als iedereen met iedereen samenwerkt, kunnen we iets heel moois realiseren op Texel met een hoge kwaliteit van leven. Dat geldt voor zorgaanbieders, verzekeraars, gemeente en natuurlijk ook wijzelf, de (toekomstige) gebruikers.  Sluit u aan bij de 697 Texelaars die al lid zijn. Samen staan we sterker. Zie voor meer informatie www.texelsamenbeter.nl.
 
Valpreventie bij ouderen. Wat kunt u zelf doen?
Vallen bij oudere mensen is een ernstig en veel voorkomend probleem. Ongeveer één op de drie nog thuiswonende ouderen valt minstens één maal per jaar. Dit kan nare gevolgen hebben. Sommigen moeten na een val opgenomen worden in een zorgcentrum of ziekenhuis. Bij anderen ontstaat veel angst om opnieuw te vallen. Dit leidt tot onzekerheid bij gewone dagelijkse bezigheden. Hoe eerder u de gevaren aanpakt, hoe sneller het risico op vallen afneemt. Lees meer.
 
Wilsbeschikking 
Zie Niet-behandelverklaring en voor een algemeen verhaal Levenseinde en euthanasie.

Ziektekostenverzekering lage inkomens
De gemeente Texel biedt samen met Univé een collectieve zorgverzekering aan voor haar inwoners met een laag inkomen. Lees meer.

Zorgverzekering Informatie Centrum (Z.I.C.)
Het Zorgverzekering Informatie Centrum (Z.I.C.) informeert u over de belangrijkste thema's bij het kiezen van een zorgverzekering. U kunt zorgverzekeringen eenvoudig vergelijken op belangrijke aspecten (zoals premie en polisvoorwaarden), zodat u de zorgverzekering ziet die het beste bij uw persoonlijke situatie past. Op www.zorgverzekering.org krijgt u enkel informatie, geen advies. Zo bent u op ieder zorgmoment voorbereid.