Seniorenvereniging Texel 
 
Bestuur en commissies
Het bestuur bestaat uit 9 personen.

Er is 1 commissie:

 
Oprichting 
De vereniging is in 2015 opgericht uit onvrede met het beleid en de werkwijze van het Hoofdbestuur van de ANBO. Lees meer.
 
Doel  

De seniorenvereniging Texel stelt zich ten doel: het opkomen voor de individuele en collectieve rechten, wensen en belangen van senioren om hun materiƫle, sociale en culturele positie in de maatschappij te verbeteren, mede opdat zij hun plaats als volwaardige leden van de samenleving kunnen (blijven) innemen. De vereniging richt zich vooral op bevordering van de sociale binding en daardoor mede het voorkomen van een sociaal isolement.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 
- Het geven van hulp en voorlichting.  
- Het bieden van participatiemogelijkheden en lokale belangbehartiging op Texel. 
- Het maken van afspraken voor het verlenen van korting aan leden door derden. 
- Het geven van onderricht en het scheppen van voorwaarden voor educatie en ontwikkeling van de leden. 
- Samenwerking met andere gelijkgezinde instellingen en organisaties op het eiland Texel. 
- Uitgave, in samenwerking met de Stichting Texels Welzijn, van het tijdschrift Leef-Tijd. 
- Alles wat met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 
Statuten 
Op 8 december 2015 werd bij notariskantoor Hoogerheide de akte van oprichting en statuten getekend.
 
Huishoudelijk reglement 
In de (eerste) Algemene ledenvergadering van 17 februari 2016 is het eerste Huishoudelijk reglement vastgesteld.
Aangepast in de ALV van 26 februari 2018: uitbreiding aantal bestuursleden. 
Aangepast In de ALV van 16 februari 2023: contributie van nieuwe leden vereenvoudigd.
Aangepast In de ALV van 15 februari 2024: contributie is nu €30 per persoon per jaar.
 
Laatste jaarverslagen