Hulp bij aangifte inkomstenbelasting 2020 

Net als in voorgaande jaren is er hulp te krijgen bij het invullen van uw belastingaangifte straks vanaf 1 maart 2021.
De mensen die al hulp kregen, worden door Marijke Otten (coördinator), Martien Baars en Eveline Keijser gebeld om een afspraak te maken. In verband met de corona-restricties kan de aangifte soms ook telefonisch afgehandeld worden. Het tarief is € 14 per persoon.
Leden die nog niet eerder gebruik hebben gemaakt van deze belastingservice: de helpers weten lang niet alles maar ze houden van puzzeltjes en – zolang het geen zakelijke kwesties betreft - zoeken zij bijzondere gevallen met vasthoudendheid verder uit.
Ook voor de voorlopige aanslag, huurtoeslag of zorgtoeslag kan men bij de helpers terecht – tegen hetzelfde tarief per geval. Bij zaken als aangifte erfbelasting en WOZ-bezwaarschriften gelden aangepaste tarieven.
 
De telefoonnummers zijn:
Marijke 327 010
Martien 317 716
Eveline 365 969. 
 

Afbeelding invoegen