Bestuur
 

 
Het bestuur vergadert iedere eerste woensdag van de maand (niet in juli en augustus) in de Buureton
in Den Burg.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
vacant, voorzitter
 
 


Tom Steenvoorden, vicevoorzitter
(Koninklijke onderscheiding 2019)

Marian Zeegers, algemeen lid
(Kerstbuffet 2019)Bea Aalders, penningmeester
(50+-beurs 2017)

Marijke Otten, algemeen lid
(Reis Eiffel 2019)André van Gent, vicesecretaris
(Kerstbuffet 2019)

Guusje Witte, algemeen lid
(Kerstbuffet 2019)

vacant, secretaris

Wil Betsema, vicepenningmeester
(Kerstbuffet 2019)
 
 
Rooster van aftreden
Naam

functie


datum indiensttredingaftreden tijdens
ALV in het jaar


termijn
 

vacant voorzitter


Tom Steenvoorden vicevoorzitter  29 oktober 2015  2023 tweede 
Bea Aalders penningmeester 13 juni 2017 2021 eerste
Wil Betsema vicepenningmeester  13 juni 2017  2022  eerste 
vacant secretaris 
André van Gent vicesecretaris 28 februari 2018 2022 eerste
Marijke Otten  algemeen bestuurslid  29 oktober 2015  2022 tweede 
Guusje Witte  algemeen bestuurslid  29 oktober 2015  2023 tweede 
Marian Zegers  algemeen bestuurslid  17 februari 2017 2021 eerste