Bestuur
 
Het bestuur vergadert
iedere eerste woensdag van de maand
in de Buureton in Den Burg
(niet in juli en augustus)
Lydia Blok, voorzitter
(ALV 2022)

 

 
Carla Bakker, penningmeester
(Kerstbuffet 2019)

 André van Gent, secretaris
(Kerstbuffet 2019)


 
Tom Steenvoorden, vicevoorzitter
(Koninklijke onderscheiding 2019)

 Marjan Zeegers, algemeen bestuurslid
(Kerstbuffet 2019)


 
Bea Aalders, vicepenningmeester
(50+ beurs 2017)

Ank van Putten, vicesecretaris
(bestuursvergadering 2022)


 
Marijke Otten, algemeen bestuurslid
(Reis Eiffel 2019)

Guusje Witte, algemeen bestuurslid
(Kerstbuffet 2019)





Rooster van aftreden






Naam


Functie



Datum
indiensttreding

Aftredend
tijdens ALV

 
 

 
 
Lydia Blok   voorzitter     05-01-2022   2026  
Tom Steenvoorden
vicevoorzitter 

29-10-2015
2023
Carla Bakker   penningmeester     28-03-2022   2026  
Bea Aalders   vicepenningmeester     13-06-2017   2026  
André van Gent
secretaris

26-02-2018
2026
Ank van Putten   vicesecretaris     05-01-2022   2026  
Marijke Otten
algemeen bestuurslid

29-10-2015
2023
Guusje Witte 
algemeen bestuurslid

29-10-2015
2023
Marian Zegers
algemeen bestuurslid

17-02-2017
2025