ENERGIE-TOESLAG
 
Van 1 december 2023 tot 1 april 2024 kunt u nog energietoeslag over 2023 aanvragen. En veel Texelaars hebben dat niet gedaan, terwijl ze dat wèl kunnen krijgen! En het gaat om liefst € 1.300!
Wat moet u daarvoor doen? Allereerst kijken hoe hoog uw netto-inkomen in één maand in 2023 was. Dat vindt u het gemakkelijkst op uw bankrekening, b.v. in november. Tel daarbij het inkomen van uw eventuele partner. Dit gaat dus om pensioen, uitkering, alimentatie, salaris, overige werk.
Kijk dan op dit overzichtje:
 

 Leefsituatie  netto inkomen per maand
   
 van 21 jaar tot pensioengerechtigd  
 alleenstaand of alleenstaande ouder  € 1.703,27
 gehuwd/samenwonend *  € 2.433,23
   
 vanaf pensioengerechtigde leeftijd  
 alleenstaand  € 1.900,72
 gehuwd/samenwonend *  € 2.581,04

 
Is uw inkomen lager? Grote kans dat u de toeslag kunt krijgen. 
*Woont uw volwassen kind bij u in huis? Dan is de berekening anders.
Op de website van Gemeente Texel vult u het aanvraagformulier in. Daar moeten wel wat paperassen bij. Heeft u hulp nodig? Vraag dan uw dochter of zoon of buurvrouw/man om u te helpen. Ook uw belastingadviseur helpt u tegen een kleine vergoeding.
 
Carla Bakker