Jan Plezier

Seniorenvereniging Texel heeft een optie genomen op een tocht met de Jan Plezier op donderdag 22 oktober aanstaande. Deze tocht is uitsluitend bestemd voor leden van de Seniorenverening. Zij kunnen hier gratis aan deelnemen. Bij voldoende deelname start de tocht om 14.00 uur op de Nikadel in de Koog. Indien gewenst regelt Seniorenvereniging Texel het vervoer naar de Nikadel. De Jan Plezier is door de familie Dros volledig Coronaproof gemaakt.

Heeft u interesse? Dan kunt u zich tot uiterlijk 10 oktober 2020 opgeven bij Guusje Witte, telefoon 0222-314171, mobiel 06-44818097, e-mail fransenguus@kpnmail.nl
Dan kunt u tevens aangeven of u gebruik wilt maken van het gratis vervoer van de Buureton naar de Nikadel en terug. De bus vertrekt dan om half twee vanaf de Buureton.