Nabestaandendossier

In mei 2018 heeft de vereniging een nabestaandendossier samengesteld. Hierin worden praktisch alle belangrijke zaken genoemd die van belang zijn bij overlijden.
 
Het boekje helpt de nabestaanden bij een hoop uitzoekerij:
Hoe wilden mijn ouders de begrafenis of crematie?
Wat moet er worden opgezegd?
Is er een testament?
Hoe zijn ze verzekerd en waar bevinden zich de verzekeringspapieren?
Wie is de assurantietussenpersoon?
En nog veel meer!

Bij het samenstellen van dit dossier werd dankbaar gebruik gemaakt  van het door de Seniorenvereniging Noorder-Koggenland voor hun leden opgestelde 'Dossier nalatenschap'. Na enige aanpassingen en aanvullingen heeft de Seniorenvereniging Texel het nabestaandendossier laten drukken.
 
Het boekje wordt gratis aan de leden verstrekt.
Niet leden kunnen het boekje kopen via Bea Aalders (tel. 06-46633966) door het overmaken van € 5,00 op rek.nr.
NL81 RABO 0307 8937 66 t.n.v. Seniorenvereniging Texel onder vermelding van naam en adres.
 
Het boekje is ook te downloaden als pdf.