De oprichting
 

oktober/november 2015 
De vereniging wordt opgericht uit onvrede met het beleid en de werkwijze van het Hoofdbestuur van de ANBO.  
Oprichters zijn alle leden van het toenmalige bestuur van ANBO-afdeling Texel: Willem Vlas, Lydia Blok, Ineke Kuipers, Gonda Dijksma, Marijke Otten, Tom Steenvoorden en Guusje Witte.  Zij vormen ook het eerste bestuur van de Seniorenvereniging Texel. 
 
9 november 2015
Informatieve vergadering van Seniorenvereniging Texel (in oprichting)
Op maandag 9 november 2015 hield de Seniorenvereniging Texel (in oprichting) een informatieve vergadering met betrekking tot het unanieme besluit van het voormalige bestuur van ANBO afdeling Texel om een zelfstandige vereniging op te richten en afscheid te nemen van de ANBO.
Onder enorme belangstelling (beide zalen van de Buureton zaten vol, niet voor iedereen was er een stoel) werd de situatie door Willem Vlas uitgelegd. Alle activiteiten die door het voormalige bestuur van ANBO-Texel werden verricht, zullen door dezelfde mensen worden uitgevoerd in de nieuwe Seniorenvereniging Texel.
Aan het eind van de vergadering vulden de meeste aanwezigen een aanmeldingsformulier in.
 
8 december 2015
Seniorenvereniging Texel bestaat!
 
Op dinsdag 8 december 2015 is de akte van oprichting en statuten van de Seniorenvereniging Texel bij notariskantoor Hoogerheide getekend door voorzitter Willem Vlas en penningmeester Ineke Kuipers.
 
Op dat moment hadden zich al 349 mensen aangemeld.
 
In de komende weken vindt de inschrijving bij de Kamer van Koophandel plaats, wordt een bankrekening geopend, de ledenadministratie verder opgezet, ledenpasjes aangemaakt en verspreid en worden activiteiten gestart.