Bericht van keuringsarts Van den Bent (De Cocksdorp)
 

Problemen bij CBR opgelost (december 2020)

In het najaar was er reeds een afname van de wachttijd (= de afhandeltijd welke het CBR nodig heeft om rijbewijsaanvragen te beoordelen) te zien. Inmiddels kan ik melden dat de problemen bij het CBR verholpen zijn. 

De hele procedure, het aanvragen van de Gezondheidsverklaring, het beantwoorden van de Gezondheidsverklaring = het toesturen van een keuringsverslag, het beoordelen van de keuringsverslagen verloopt zeer voorspoedig. Goedkeuring wordt nu meestal binnen een week verleend. De aanvraag van het BE/75+ rijbewijs kan derhalve inclusief de keuring zelf momenteel ongeveer binnen drie weken worden afgewerkt. Dit wel op voorwaarde dat er geen ingewikkelde gezondheidsstoornissen aanwezig zijn (bv slaapapneu). In die gevallen moet er meestal een aanvullende specialistische verklaring opgesteld worden. Dit behelst een verwijzing naar een specialist en dus een wachttijd voor je bij die specialist terecht kan. Daarna moet het specialistisch rapport apart door het CBR beoordeeld worden.

De snelste en meest efficiënte weg voor de aanvraag van het BE rijbewijs wanneer je 75+ bent is de digitale aanvraag. Ga naar www.mijncbr.nl en log in met je DigiD. Heb je geen computer of vind je dit moeilijk, vraag een medemens om hulp (bv de kinderen).

De eerste stap op de site is dan het aankopen van de Gezondheidsverklaring (digitaal, € 37,80) en deze vervolgens in te vullen. Binnen een week is daarna antwoord van het CBR te verwachten: ze sturen digitaal (per e-mail) een bericht dat je je moet wenden tot een arts. Voor deze keuring is een keuringsverslag nodig; dit zit dan in datzelfde mijncbr.nl / inloggen met DigiD . Het keuringsverslag moet worden gedownload en afgedrukt. Dit verslag en vooral de daarop aanwezige ZD-code heb ik nodig voor de keuring en het indienen bij het CBR. Wanneer geen gezondheidsstoornissen (van betekenis) zijn te melden, volgt momenteel meestal goedkeuring binnen enkele dagen. Ook weer per e-mail. Men kan dan met pasfoto’s naar het gemeentehuis om een nieuw rijbewijs aan te schaffen. De gemeente kan bij het CBR inkijken naar de verleende toestemming.

Voor wie het handmatig wil doen: ga naar het gemeentehuis, koop de Gezondheidsverklaring (ook € 37,80), vul deze in en stuur op. Antwoord per post. Dit duurt iets langer, maar is binnen een paar weken ook voor elkaar. Met het ontvangen keuringsverslag naar de dokter - wordt door mij digitaal ingediend - antwoord volgt weer per post.
Op de site van het CBR (www.cbr.nl) is heldere uitleg te vinden.

Tot slot nog iets over het invullen van de Gezondheidsverklaring. Dit dient zorgvuldig en volledig te gebeuren. Ik maak nog wel eens mee, dat mensen als ze voor een aandoening (bv suikerziekte) behandeld worden en als ze daarmee klachtenvrij zijn, zij de vraag naar suikerziekte (diabetes mellitus) met "neen” beantwoorden. "Ik heb toch geen klachten?” Dit is onjuist. Het CBR wil nauwkeurig geïnformeerd worden over de gezondheidstoestand. En vooral of er gezondheidsstoornissen zijn die de rijvaardigheid zouden kunnen beïnvloeden. En wordt aangetoond in het rapport dat dit niet het geval is dan wordt men goedgekeurd. Voor suikerziekte wordt als regel bij het BE/75+ verslag een aanvullend rapport verstrekt, dat gelijktijdig kan worden ingevuld.
De keuringen worden nog steeds door ondergetekende verricht. De meeste eigen huisartsen ontbreekt het vaak aan tijd hiervoor. Ook de "Groot rijbewijzen” "vrachtwagenrijbewijzen” worden door mij in samenwerking met Keurdokter (op Texel!) gedaan. Afspraken graag telefonisch.
Samengevat: wie zo’n twee maanden voor het verlopen van het rijbewijs met de verlengingsaanvraag begint, is momenteel royaal op tijd.
 
Robbert van den Bent
Tel.: 06-539 342 29
E-mail: ravdbent@texel.com