Berichten van keuringsarts Van den Bent (De Cocksdorp)

1 augustus 2019
Het CBR zit momenteel in grote capaciteitsproblemen. Een golf 75-plussers, een tekort aan artsen en nieuw computersysteem zijn hier debet aan.

Wanneer momenteel een keuringsverslag wordt ingediend kan dit 19 weken (!) wachttijd / doorlooptijd krijgen. Vroeg beginnen is dus inderdaad heel belangrijk. Digitaal indienen gaat sneller. Wat ik invoer via de beschermde omgeving van Zorgdomein zit onmiddellijk in de CBR-computer en kan door de mensen zelf ook worden ingezien (www.mijncbr.nl; inloggen met Digi-D). Indien er geen mogelijkheid bestaat tot digitaal indienen – er is geen zgn ZD-code meegegeven – dan moet het per post. Hier raakt wel eens wat weg en de postkamer heeft op zijn beurt een doorlooptijd van twee weken (komt bij die 19 weken).

Een gewone 75+ keuring mag door de eigen huisarts worden verricht. Echter de Texelse huisartsen hebben weinig tijd hiervoor. Daarnaast adviseert de beroepsvereniging voor huisartsen geen eigen patiënten te keuren. De praktijk is dat de meeste keuringen bij ondergetekende terechtkomen. Men kan mij rechtstreeks bellen voor een afspraak.

Tot slot is het belangrijk de vragenlijst van het CBR volledig en eerlijk te beantwoorden. Met name aandoeningen als suikerziekte en COPD moeten voor het CBR uitvoerig worden beschreven. Dit middels extra formulieren vaak met een tweede ZD-code. Wanneer het CBR achteraf merkt dat een aandoening moet worden gespecificeerd, komt er een nieuw formulier, een nieuwe keuring en weer 19 weken wachttijd.
 
 
oktober 2019
Door alle publiciteit over het CBR zijn mensen nu extra vroeg begonnen met aanvragen van hun rijbewijsverlenging met als gevolg een toename van de chaos.
De overheid heeft daarom besloten een AMVB (Algemene Maatregel Van Bestuur) aan te nemen. Wie per 1 december bezig is met de verlenging van zijn rijbewijs –zeg tenminste het ingevulde vragenformulier (de gezondheidsverklaring) ligt bij het CBR – krijgt een jaar verlenging / uitstel voor zijn rijbewijs. Een zogenaamde administratieve verlenging. Dit geldt alleen voor het BE-rijbewijs 75+, voor rijbewijzen met een looptijd van 5 of 10 jaar. Dus niet voor vrachtwagenrijbewijzen en rijbewijzen met een looptijd van 1 of 3 jaar. Verder moet men medewerking verlenen aan de opdrachten van het CBR tot medische keuring of specialistenbezoek. Wanneer het CBR een definitief besluit heeft gedaan over de aanvraag (goed- of afkeuring) , vervalt de administratieve verlenging.
 

Robbert van den Bent, huisarts in ruste, keuringsarts 
Kikkertstraat 12
1795 AD De Cocksdorp
Mobiel 06-53934229
Email ravdbent@texel.com