Tegemoetkoming verlenging rijbewijs
 
Leden van de seniorenvereniging Texel kunnen bij verlenging van een rijbewijs bij een leeftijd van 75 jaar en ouder een tegemoetkoming krijgen van € 25,--.
 
Hiervoor zijn de volgende criteria vastgesteld:

1. De financiële tegemoetkoming bedraagt € 25,-- en wordt uitbetaald bij een verlenging van het rijbewijs na 7 februari 2018 bij een leeftijd van 75 jaar of ouder.
 
2. De vergoeding wordt uitbetaald aan leden die voor de datum van die verlenging van het rijbewijs reeds lid waren van de vereniging.
 
3. Een aanvraag voor deze financiële vergoeding kan worden ingediend bij Bea Aalders, vicepenningmeester van de vereniging, Noordwester 37, 1791 HE Den Burg, tel. 06-46633966, door een kopie van het rijbewijs in te leveren. Uitbetaling vindt plaats per bank, nadat is gecontroleerd dat aan alle daarvoor geldende criteria is voldaan.
 
4. Als iemand na 7 februari 2018 een vergoeding voor het verlengen van het rijbewijs heeft gehad komt men uitsluitend voor de volgende financiële tegemoetkoming in aanmerking als men de tussenliggende periode onafgebroken lid is geweest van de Seniorenvereniging Texel.