Rijbewijs verlengen, bericht van keuringsarts Van den Bent (december 2022)
 
Voor veel mensen op leeftijd is het aanvragen / verlengen van het rijbewijs een heel gedoe. Was op jongere leeftijd gewoon aanvragen op het gemeentehuis (meestal) voldoende om het rijbewijs te laten verlengen, nu moet bij het bereiken van de 75-jarige leeftijd een arts een keuring verrichten. Is dat nou nodig? In zekere zin wel.

De meeste 75+-ers willen gezond zijn hoewel ze eigenlijk best weten niet meer zo vitaal te zijn als voorheen. Bagatelliseren van lichamelijke gebreken en kwaaltjes is een menselijk eigenschap. En veel van de ouder wordende mensen hebben kwaaltjes of ronduit iets doorgemaakt. Het CBR wil simpelweg weten of ze ondanks dat nog steeds rijvaardig zijn.

Vaak tref ik keurlingen aan die ondanks de expliciete vraag van het CBR of zij hartklachten hebben, deze vraag met "neen” beantwoorden, ondanks dat er hartaandoeningen in het verleden zijn geweest. "Maar ik gebruik trouw mijn medicijnen, ben niet meer onder controle van de cardioloog en voel me prima”. Precies, dat is dus wat het CBR wil weten. Dat u iets gehad heeft hoeft helemaal niet zo erg te zijn, als u maar goed hersteld bent en daarmee verantwoord een auto kunt besturen, c.q. dus rijvaardig bent. Het is mijn taak om dit zorgvuldig gedocumenteerd aan het CBR te melden. Het verstrekken van het rijbewijs is voor het CBR dan geen probleem. De documentatie welke ik nodig heb in dit soort zaken is een specialistenbrief van de (destijds) behandelend specialist aan de huisarts, waaruit blijkt dat de gezondheidstoestand stabiel en goed is.

Zo’n zelfde verhaal geldt voor het doormaken van beroertes: bij restloze genezing is men weer rijvaardig, wanneer de keuringsarts dit kan aantonen. Indien er restverschijnselen van betekenis zijn – vooral verlammingsverschijnselen – is een neurologisch rapport vereist. Er moet een uitspraak gedaan worden over de rijvaardigheid.

Heup-, knie- en rugoperaties hoeven geen bezwaar te zijn. Bij de keuring wordt naar de motoriek van de diverse gewrichten gekeken en daarmee een oordeel gegeven of het betreffende gewricht "rijvaardig” is.

Apart hoofdstuk is het gezichtsvermogen. Het bovengenoemde bagatelliseren tref ik hier regelmatig aan: "ik kan nog heel goed zien”, terwijl bij testen een dikke onvoldoende uit de bus komt. Dit wordt mede veroorzaakt doordat men zijn normen wat men moet kunnen zien geleidelijk aan de visusachteruitgang aanpast. Het slechtere zien wordt eenvoudig de nieuwe, aangepaste norm.

Helaas kom ik ook "verwaarloosde brillen” tegen: van een zeg vijf jaar oude bril is allerminst zeker of die nog goed is. Iedereen op leeftijd doet er goed aan ongeveer eens in de twee jaar zijn ogen en/of bril te laten testen. Ook al omdat sluipmoordenaar staar zijn kwalijke werkzaamheden kan zijn begonnen.

Bij onvoldoende visus houd ik de inzending van het keuringsverslag naar het CBR op en verwijs naar de opticien voor nadere beoordeling. Globaal zijn er twee uitkomsten: of met een (nieuwe) bril is de visus weer in orde of er blijkt bijvoorbeeld inderdaad reeds gevorderde staar. In dit laatste geval zal men eerst een oogoperatie moeten ondergaan om weer rijvaardig te worden.

Met regelmaat tref ik mensen, die zonder zich hier van bewust te zijn, suiker in de urine hebben. Meestal een teken van recent begonnen suikerziekte. Is suikerziekte een beletsel voor de rijvaardigheid? Meestal niet, met name als je adequaat behandeld wordt. De complicaties van suikerziekte (diabetes mellitus)  kunnen dit helaas wel zijn. Het gaat om zenuwafwijkingen, netvliesafwijkingen, verstopte bloedvaten en verminderde nierfunctie.  U raadt het al: dit wil het CBR dus weten. En aan mij dus de taak aan het CBR te vertellen hoe het precies zit. Ik heb daarvoor informatie van de behandelend huisarts nodig. En de medicatie tegen de suikerziekte mag ook geen problemen (bijwerkingen)  geven. Bij veruit de meeste diabetespatiënten kan ik aantonen, dat de rijvaardigheid niet in het geding is.

Dan iets over medicijnen, met name slaap- en kalmeringsmiddelen. Het is zowel bij de gebruikers als helaas ook bij de voorschrijvende artsen weinig bekend dat een deel van deze soorten medicatie door het CBR verboden zijn. Diverse slaapmiddelen werken nog door op de dag na hun avondinname. Kalmeringsmiddelen en andere psychiatrische medicatie kunnen een toestand geven, welke vergelijkbaar is alsof men alcohol heeft gedronken. En in diezelfde vergelijking, zonder dronken of aangeschoten te zijn van de alcohol is er toch sprake van een verminderde rijvaardigheid. Men reageert minder alert op de verkeerssituatie. Meestal zonder dat men zich dit zelf bewust is!

Controle op medicatiegebruik is er momenteel niet. Slechts achteraf – bij een ongeval – kan de politie bij vermoeden gebruik alcohol / drugs / medicatie een bloedtest aanvragen. De eigen verantwoording moet hier dus de maatschappelijke richtlijn zijn.

Per medicijn en indicatie bepaalt de arts van het CBR wat wettelijk kan en mag. Overleg mijnerzijds met deze CBR-arts is soms nodig om de grenzen scherp te krijgen.

 

Tot slot informatie over de rijbewijsprocedure: ongeveer een half jaar voor het verlopen van het rijbewijs krijgt men een attendering van het RDW. Ik raad aan om uiterlijk vier maanden voor het verlopen van het rijbewijs te beginnen met de procedure. Eerst de Gezondheidsverklaring, een vragenlijst, welke men op het gemeentehuis en bij het CBR (digitaal) kan kopen (kosten ± € 42). In het eerste geval stuurt men de vragenlijst per post op, in het tweede geval gaat het versturen digitaal (= sneller). Het CBR antwoordt: per post ongeveer na anderhalve week, digitaal in enkele dagen. De 75+-ers moeten naar een keuringsarts (ondergetekende) en krijgen per post één of meerdere keuringsverslagen. Of indien digitaal: men gaat terug naar het eigen dossier in mijncbr.nl middels DiGi-D en downloadt het keuringsverslag en drukt dit af. De meeste huisartsen doen geen rijbewijskeuringen meer. Maar u kunt meestal binnen anderhalve week bij mij terecht.  Het keuringsverslag wordt door mij digitaal naar het CBR opgestuurd en zit derhalve dezelfde dag bij het CBR in de computer. Het CBR antwoordt voor het gewone rijbewijs op dit moment binnen twee tot drie weken, het groot rijbewijs in twee werkdagen. Bij goedkeuring raad ik aan maximaal een maand voor het verlopen van het rijbewijs het bij de gemeente te laten verlengen. De gemeente doet er meestal vijf werkdagen over om het rijbewijs aan te maken, maar mag er langer (drie weken) over doen. Meenemen naar het gemeentehuis: één pasfoto, het oude rijbewijs en de kosten voor de aanvraag van het nieuwe rijbewijs (± € 42).  De gemeente kan zelf bij het CBR naar de goedkeuring kijken.

U kunt bij mij terecht voor de 75+ B/E keuring, als ook voor het groot rijbewijs, als ook aanvullende formulieren samenhangend met het rijbewijs. Kosten keuring € 45,- - € 50,- afhankelijk van de hoeveelheid administratie; groot rijbewijs € 70,- Afspraken bij voorkeur telefonisch in verband met de mogelijkheden voor overleg.

Robbert van den Bent, keuringsarts
Mobiel 06-53934229
Email ravdbent@texel.com