Nieuwjaarsdiner
 
De Seniorenvereniging Texel kan tevreden terugblikken op het Kerstdiner op 15 december jl. en
op het Nieuwjaarsdiner op 5 januari 2023.
Nooit eerder meldden zich zoveel leden aan voor het Kerstdiner.
Binnen het uur waren alle 110 kaarten uitverkocht. Zelfs toen er nog 20 kaarten extra beschikbaar kwamen, bleven er nog bijna 50 mensen teleurgesteld achter.
Reden om voor deze leden een nieuwjaarsdiner op dezelfde plek en onder dezelfde condities te organiseren.
Hotel van der Valk heeft beide diners perfect  verzorgd en het was kwalitatief van een hoog gehalte.
Tijdens het samenzijn was er een intermezzo dat verzorgd werd door Cor van Heerwaarden met de bedoeling een beeld te geven van het leven van zijn moeder. Het was bijna een kerstverhaal à la Dickens. Cor zou Cor niet zijn als er ook niet wat te lachen viel. 
Voor de 500 leden die om wat voor reden dan ook niet konden of wilden deelnemen aan de diners, werd een verrassing thuisbezorgd door vrijwilligers.
Uit de reacties aan de deur en wat er bij het bestuur aan mails en kaartjes binnenkwam bleek dat deze actie zeer gewaardeerd werd.
 
André van Gent, secretaris