Leef-Tijd en Agenda
 

Het blad Leef-Tijd is een initiatief van de Seniorenvereniging Texel en Texels Welzijn en bestaat sinds 2013. 

Vanaf 2024 heeft Leef-Tijd een vast uitneembaar onderdeel Agenda in het midden van het blad.  
Leef-Tijd verschijnt 4 keer per jaar, iedere laatste donderdag in februari, mei, augustus en november. 
 
De Agenda komt ook 6 keer per jaar los uit: iedere laatste donderdag in maart, april, juni, juli, september en oktober. 

Leef-Tijd en Agenda zijn bedoeld voor alle 55+-Texelaars. Iedereen binnen de doelgroep, die zich aanmeldt, krijgt het in de bus. Leden van de Seniorenvereniging Texel krijgen het automatisch. De oplage is 2500.

Leef-Tijd wordt gevuld door vrijwilligers.
De inkomsten bestaan uit advertenties, waarmee het drukwerk wordt betaald.
Richtlijnen:
* Het aantal beschikbare pagina’s in de Leef-Tijd bevat ongeveer 25.
* Een in te leveren tekst bevat niet meer dan 600 woorden.
* Graag aanleveren met een foto (jpg-formaat van minimaal 500kb) of plaatje.
* De foto als bijlage aanleveren, dus niet in de tekst.
* Uw bijdrage sturen naar: redactie@txleeftijd.nl

Bijdrage voor Agenda naar agenda@txleeftijd.nl

Kopij voor Leef-Tijd en Agenda moet een maand voor de verschijningsdatum worden aangeleverd.

Laatste Leef-Tijd hier ook te lezen.