Afbeelding invoegen

Welkom 
 
De Seniorenvereniging Texel (opgericht op 8 december 2015) heeft als doel om de belangen te behartigen van alle senioren op Texel, van Hors tot Vlieland-boulevard.
Aantal leden: 661 (op 1 dec 2021).
 
Het bestuur vergadert iedere eerste woensdag van de maand.  Aan de leden wordt één keer in de maand de gelegenheid gegeven om met het gehele bestuur te spreken over een bepaald onderwerp: iedere eerste woensdag van de maand (behalve juli en augustus) van 10.00 tot 10.30 in de Buureton in Den Burg (wel graag van te voren even melden bij de secretaris), zie Contact.


Afbeelding invoegen
 
Laatste nieuws
 
 
Geen Kerstdiner en dus geen kaartverkoop (geplaatst op 16 november 2021)
De kaartverkoop voor het kerstdiner, die gepland stond op 29 november a.s. in de Buureton, gaat niet door. De reden is, dat met de huidige Corona-maatregelen en de mogelijke duur daarvan, de onzekerheid over het  door laten gaan van het Kerstdiner op 15 december te groot is. Het bestuur heeft derhalve besloten om geen Kerstdiner te houden op 15 december 2021 op de Krim.
 
Prik tegen pneumokokken (geplaatst op 5 nov 2021)
Lees meer over deze vaccinatie. Een bericht van huisarts Josine Blanksma.
 
Jan Plezier op 20 oktober (geplaatst op 26 okt 2021)
Met een zonnetje en een beetje onstuimige wind hebben 32 leden genoten van een middagje met de Jan Plezier in de Muy en in de Slufter.
  
Algemene ledenvergadering 19 januari 2022 (geplaatst op 17 oktober 2021)
Op 19 januari 2022 hebben wij onze jaarvergadering gepland. Deze wordt weer gehouden in Stay-Okay
's morgens met aansluitend de welbekende lunch. De agenda en hoe u zich kunt opgeven komt nog later in het jaar op de website en in de krant, maar wel is bekend dat we die ochtend notaris mevrouw Stouthart uit Den Helder hebben uitgenodigd die ons gaat vertellen over het Levenstestament. Ook zal er verkiezing gehouden worden voor de nieuwe voorzitter. Een druk programma dus, maar gelukkig kan het weer. Wel zijn er nog regels waar we ons aan moeten houden. Zo kan u alleen worden toegelaten als u een QR code kunt laten zien, of een negatieve test of een bewijs dat u genezen bent van Corona. Vergeet uw ID niet. Wij vertrouwen erop dat u verstandig met deze regels omgaat en hopen u weer te zien op 19 januari 2022.
 
 
 
Reis Oostende
van 20 -27 september 
(geplaatst op 12 oktober)

Oostende - Gent - Ieper - Sluis - Brugge - Nieuwpoort - Diksmuiden - De Haan.
 
Zie verslag en foto's.
 
 
 

Bestuurswisseling (geplaatst op 13 april 2021)
In december heeft Willem Vlas de voorzittershamer ingeleverd en in maart heeft Gerard van Uunen bedankt als secretaris. Voor de functie van voorzitter heeft Lydia Blok zich kandidaat gesteld. Lees meer.

 


Blijf op de hoogte en kijk regelmatig even op de website voor laatste nieuws en
 Activiteiten.