Afbeelding invoegen

Welkom 
 
De Seniorenvereniging Texel (opgericht op 8 december 2015) heeft als doel om de belangen te behartigen van alle senioren op Texel, van Hors tot Vlieland-boulevard.
Aantal leden: 660 (op 1 okt 2021).
 
Het bestuur vergadert iedere eerste woensdag van de maand.  Aan de leden wordt één keer in de maand de gelegenheid gegeven om met het gehele bestuur te spreken over een bepaald onderwerp: iedere eerste woensdag van de maand (behalve juli en augustus) van 10.00 tot 10.30 in de Buureton in Den Burg (wel graag van te voren even melden bij de secretaris), zie Contact.


Afbeelding invoegen
 
Laatste nieuws
 
Nieuwe datum voor kopen kaarten Kerstdiner: 29 november (geplaatst op 20 oktober 2021)
Op 15 december is het Kerstdiner in de Krim. De kaartverkoop voor dit diner is op maandag 29 november a.s. in de Buureton van 9.00-12.00 uur. U kunt dan tevens opgeven of u een speciaal dieet volgt en of u gebruik wilt maken van het vervoer dat wordt geregeld door de Seniorenvereniging. 
Bij het schrijven van dit stukje gelden nog steeds de volgende regels: U kunt alleen meedoen als u bent gevaccineerd, of een negatieve test kunt laten zien of een bewijs heeft dat u genezen bent van Corona.  Vergeet ook uw ID niet. Wij vertrouwen erop dat u verstandig omgaat met deze regels en hopen op een gezellige avond. 
Lydia Blok
 
Algemene ledenvergadering 19 januari 2022 (geplaatst op 17 oktober 2021)
Op 19 januari 2022 hebben wij onze jaarvergadering gepland. Deze wordt weer gehouden in Stay-Okay
's morgens met aansluitend de welbekende lunch. De agenda en hoe u zich kunt opgeven komt nog later in het jaar op de website en in de krant, maar wel is bekend dat we die ochtend notaris mevrouw Stouthart uit Den Helder hebben uitgenodigd die ons gaat vertellen over het Levenstestament. Ook zal er verkiezing gehouden worden voor de nieuwe voorzitter. Een druk programma dus, maar gelukkig kan het weer. Wel zijn er nog regels waar we ons aan moeten houden. Zo kan u alleen worden toegelaten als u een QR code kunt laten zien, of een negatieve test of een bewijs dat u genezen bent van Corona. Vergeet uw ID niet. Wij vertrouwen erop dat u verstandig met deze regels omgaat en hopen u weer te zien op 19 januari 2022.
 
 
 
Reis Oostende
van 20 -27 september 
(geplaatst op 12 oktober)

Oostende - Gent - Ieper - Sluis - Brugge - Nieuwpoort - Diksmuiden - De Haan.
 
Zie verslag en foto's.
 
 
 

Jan Plezier 20 oktober 2021 (geplaatst op 18 aug 2021)
Bij voldoende deelname gaan we op woensdag 20 oktober op pad met de Jan Plezier (is volledig corona-proef gemaakt), vertrek 14.00 uur van de Nikadel in De Koog. Uitsluitend bestemd voor de leden. Kosten €10,-- per persoon. Er is gratis busvervoer van en naar de Buureton (vertrek 13.30). Opgeven voor 11 oktober bij Guusje Witte:  e-mail fransenguus@kpnmail.nl, tel. 06 44818097.
 

Bestuurswisseling (geplaatst op 13 april 2021)
In december heeft Willem Vlas de voorzittershamer ingeleverd en in maart heeft Gerard van Uunen bedankt als secretaris. Voor de functie van voorzitter heeft Lydia Blok zich kandidaat gesteld. Lees meer.

 

 

 

 
Paasgroet 2021
(gewijzigd op 13 apr 2021)

Ook dit jaar was er geen Paasbrunch mogelijk.
Daarom is bij alle leden (495 adressen) persoonlijk een Paasgroet gebracht.
 
Deze actie werd mede mogelijk gemaakt door een schenking van het Texelfonds.

 


 
 


  

 

 
Blijf op de hoogte en kijk regelmatig even op de website voor laatste nieuws en
 Activiteiten.